COVID-19 hygiëne protocol Nederlandse Keramiek Opleiding
d.d. 02.07.2020, update 1-12-2020


Verantwoording
Onderstaand protocol is tot stand gekomen in samenwerking met en op advies van het RIVM.  Met diverse kwaliteitsmedewerkers in de gezondheidszorg heeft validatie plaatsgevonden van het uitgewerkte en onderstaand aangepast protocol.  
De veiligheid van cursisten, docenten en medewerkers van de NKO staan te allen tijde voorop. Strikte naleving van dit protocol door onze cursisten, vrijwilligers en medewerkers is van essentieel belang om een veilige werk en leeromgeving te creëren.
Wij hanteren de onderstaande gedragsregels en afspraken:   

ALGEMEEN

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Wij schudden geen handen
 • Wij houden 1,5 meter afstand van anderen
 • Wij wassen onze handen vaak en goed met water en zeep
 • We hoesten en niesen in de binnenkant van je elleboog
 • Wij zitten niet aan ons gezicht
 • Wij gebruiken papieren zakdoekjes

Blijf thuis bij de volgende klachten:

 • Verkoudheid
 • Niesen
 • Hoesten
 • Keelpijn
 • Moeilijk ademen
 • Koorts; Bij koorts (vanaf 38°C) blijft iedereen in je huishouden thuis.

Kom naar school wanneer geen van deze klachten van toepassing zijn!

GEDRAGSREGELS

Wat betekent dat voor deelname aan alle lessen binnen de NKO:

 1. Bij binnenkomst van het gebouw draag je een mondkapje en desinfecteer je je handen; hiervoor staat een console in de hal van de hoofdingang. Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van een mondkapje.
 2. Wij vragen alle cursisten ook tijdens het verblijf in de school een mondkapje te dragen. Alleen tijdens de les, waarbij je niet van plaats gaat, mag dit mondkapje af en vervangen door een gelaatsscherm. Tijdens de lessen, draag je een gelaatsscherm. De NKO voorziet alle cursisten (1 maal) van een (basis) gelaatsscherm. Mocht je een luxer model willen (bijv. opklapbaar), of het gelaatsscherm stuk gaan, dan zal je zelf in een alternatief moeten voorzien.
 3. Naast de gebruikelijke momenten waarop je je handen wast (toiletbezoek, voor en na het eten, na neus snuiten) was je 1 maal per uur extra je handen gedurende de lesdag.
 4. In het glazuurlokaal én bij gebruik van de spuitcabines vervang je het gelaatsscherm door een goed gekeurd masker (veiligheidscode FPP3).
 5. In de kantine hoeft uiteraard ook geen mondkapje gedragen te worden, indien de onderlinge afstand van 1,5 m stipt wordt aangehouden. Dat betekent dat je alleen mag plaatsnemen op de plekken die in de kantines zijn aangegeven met een sticker.
 6. Koffie drinken etc. of het nuttigen van etenswaren mag alleen in de kantines.
 7. De maximale capaciteit van beide kantines is totaal 22 personen. Wanneer 2 groepen in de school aanwezig zijn worden afspraken gemaakt over aanpassing van de lunchtijden. De docent zal je hierover informeren.
 8. Vervang regelmatig je mondkapje door een schoon of nieuw exemplaar

AANVULLENDE MAATREGELEN

 1. Wanneer je signaleert dat een medecursist mogelijke de gehanteerde leefregels niet in acht neemt, vraag dit dan bij de betrokkene na. Mocht je er samen niet uitkomen, informeer dan de docent.
 2. Mocht je bij aankomst twijfelen over een mogelijke verantwoorde deelname aan de les, dan hebben wij hoofdthermometer tot onze beschikking om zo nodig je temperatuur te checken.
 3. De maximale groepsgrootte is ivm corona verlaagd en gesteld op maximaal 18 cursisten per groep.
 4. De school zorgt dagelijks voor goede schoonmaak van de gangen, toiletten, koffie automaat enz. en voor ontsmetting van de contactplaatsen.
 5. In de school blijven de deuren van lokalen en looproutes open staan. Hiermee behouden we de benodigde ventilatie
 6. In het draailokaal zijn minder draaitafels opgesteld en zijn tussen de draaitafels doorzichtige plastic gordijnen opgehangen als extra beschermingsmaatregel.
 7. Wees extra hygiënisch bij het gebruik van de toiletten. Maximaal 1 persoon tegelijk in het halletje voor het toilet. NB op de eerste etage zijn vier toiletten voor algemeen gebruik.

 

Schoonhouden van de lokalen en het corvee

Naast de gebruikelijke schoonmaak en corvee taken gelden onderstaande aanvullende afspraken:

 • De gordijnen en schermen tussen draaitafels en werktafels klamvochtig afnemen.
 • Extra zorgvuldig schoonmaken van de gebruikte lokalen en hulpmiddelen.
 • De schoonmaak van de NKO zal dagelijks de kantine en het theorielokaal, ruimtes waarin wordt gegeten, extra hygiënisch reinigen.
 • Cursisten zijn verantwoordelijk om bij het einde van de les alle borden, mokken enz. enz. in te ruimen in de vaatwasser, of af te wassen. Er mag geen vaat blijven staan
 • In alle lokalen staan dispensers om desgewenst materialen te kunnen schoonmaken met alcohol

NB Docenten van de NKO zijn bevoegd cursisten de toegang tot de lessen te ontzeggen, wanneer deze zich niet houden aan bovenstaande regels.

Ten slotte: Dit is de stand van dit moment begin december 2020. Wij blijven de ontwikkelingen natuurlijk nauwlettend volgen. Dat zou kunnen leiden tot verdere versoepelingen (hopelijk) maar zo nodig ook aanscherpingen (bijv. bij een extra uitbraak), van dit protocol.

 

 

Contact

Stuur ons een mail dan nemen we z.s.m. contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt

Vul je zoekopdracht in.

Sluit
loading...