COVID-19 hygiëne protocol Nederlandse Keramiek Opleiding
d.d. 01-07-2020

Verantwoording
Onderstaand protocol is tot stand gekomen in samenwerking met en op advies van
het RIVM. Met diverse kwaliteitsmedewerkers in de gezondheidszorg heeft
validatie plaatsgevonden van het uitgewerkte protocol.
De veiligheid van cursisten, docenten en medewerkers van de NKO staan te allen tijde
voorop. Strikte naleving van dit protocol door onze cursisten, vrijwilligers en
medewerkers is van essentieel belang om een veilige werk en leeromgeving te creëren.
Het RIVM heeft ons geattendeerd op het risico van mogelijke virusoverdracht via klei.
Daarom gebruiken wij op school tijdens de lessen gelaatsschermen.

Wij hanteren de onderstaande gedragsregels en afspraken:
ALGEMEEN:
De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:
* Wij schudden geen handen
* Wij houden 1,5 meter afstand van anderen
* Wij wassen onze handen vaak en goed met water en zeep
* We hoesten en niesen in de binnenkant van je elleboog
* Wij zitten niet aan ons gezicht
* Wij gebruiken papieren zakdoekjes
Blijf thuis bij de volgende klachten:
* Verkoudheid
* Niesen
* Hoesten
* Keelpijn
* Moeilijk ademen
* Koorts; Bij koorts (vanaf 38°C) blijft iedereen in je huishouden tuis.
Kom naar school wanneer geen van de bovenstaande klachten van toepassing zijn!

GEDRAGSREGELS
Wat betekent dat voor deelname aan alle lessen binnen de NKO:
1. Bij binnenkomst van het gebouw heb je je gelaatsscherm al op. Overal in het gebouw
    én gedurende de gehele dag blijft dit (behoudens in de kantines) van toepassing.
2. Je desinfecteert je handen; hiervoor staat een console in de hal van de hoofdingang.
3. Dat betekent dat in alle lessen, in de gang en in alle leslokalen je gedurende de
    dag je je gelaatsscherm op hebt.
4. Naast de gebruikelijke momenten waarop je je handen wast (toiletbezoek, voor en na  
    het eten, na je neus snuiten) was je 1 maal per uur extra je handen gedurende de lesdag.
5. In het glazuurlokaal én bij gebruik van de spuitcabines vervang je het gelaatsscherm
    door een goed gekeurd masker (veiligheidscode FPP3). De handschoenen houd je aan.
6. Alleen in de kantines (huidige kantine en theorielokaal) mag het gelaatsmasker
    worden afgedaan en de handschoenen worden uitgetrokken.
7. Je moet rekening houden met de 1,5 meter afstand-regel. Dat betekent dat je alleen
    mag plaatsnemen op de plekken die in de kantines zijn aangegeven met een sticker.
8. Koffie drinken etc. of het nuttigen van etenswaren mag alleen in de kantines.
9. De maximale capaciteit van beide kantines is totaal 20 personen. Wanneer 2 groepen
     in de school aanwezig zijn worden afspraken gemaakt over de lunchtijden. De docent
     zal je hierover informeren.

AANVULLENDE MAATREGELEN
a. Wanneer je signaleert dat een medecursist mogelijke de gehanteerde leefregels niet
     in acht neemt, vraag dit dan bij de betrokkene na. Mocht je er samen niet uitkomen,
     informeer dan de docent.
b. Mocht je bij aankomst twijfelen over een mogelijke verantwoorde deelname aan de
    les, dan hebben wij hoofdthermometer tot onze beschikking om zo nodig je
    temperatuur te checken.
c. De maximale groepsgrootte is ivm corona verlaagd en gesteld op maximaal 18
    cursisten per groep.
d. De school zorgt dagelijks voor goede schoonmaak van de gangen, toiletten, koffie
    automaat enz. en voor ontsmetting van de contactplaatsen.
e. In de school blijven de deuren van lokalen en looproutes open staan. Hiermee
    behouden we de benodigde ventilatie.
f. In het draailokaal zijn minder draaitafels opgesteld en zijn tussen de draaitafels
   doorzichtige plastic gordijnen opgehangen als extra beschermingsmaatregel.
g. Wees extra hygiënisch bij het gebruik van de toiletten. Maximaal 1 persoon tegelijk in
    het halletje voor het toilet. NB op de eerste etage zijn vier toiletten voor algemeen
    gebruik.

Schoonhouden van de lokalen en corvee
Naast de gebruikelijke schoonmaak en corvee taken gelden onderstaande aanvullende
afspraken:
* De gordijnen en schermen tussen draaitafels en werktafels klamvochtig afnemen.
* Extra zorgvuldig schoonmaken van de gebruikte lokalen en hulpmiddelen.
* De schoonmaak van de NKO zal dagelijks de kantine en het theorielokaal, ruimtes
   waarin wordt gegeten, extra hygiënisch reinigen.
* Cursisten zijn verantwoordelijk om bij het einde van de les alle borden, mokken enz.
   in te ruimen in de vaatwasser, of af te wassen. Er mag geen vaat blijven staan
* In alle lokalen staan dispensers om desgewenst materialen te kunnen schoonmaken
   met alcohol

NB Docenten van de NKO zijn bevoegd cursisten de toegang tot de lessen te ontzeggen,
wanneer deze zich niet houden aan bovenstaande regels.

Contact

Stuur ons een mail dan nemen we z.s.m. contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt

Vul je zoekopdracht in.

Sluit
loading...