In Memoriam – Titia Hoeksema

Een bevlogen vakvrouw, die het dagelijks leven mooier wilde maken met gedraaide keramiek.
Titia heeft een grote bijdrage geleverd aan het bevorderen van het keramisch ambacht.
Ze overleed op 13 januari 2021.

                           

Titia Hoeksema, geboren in Groningen, kwam door een toeval in aanraking met klei. Wat begon als een hobby, groeide uit tot de wens het vak beroepsmatig te gaan uitoefenen. Ze volgde daartoe de opleiding Keramische Technieken in Gouda en deed stages in binnen- en buitenland. In 1989 werd zij docent draaitechnieken aan de voltijd beroepsopleiding voor jongeren in Gouda. De didactische kwaliteiten, die zij als voormalig docent huishoudkunde had, kwamen haar hierbij goed van pas.
In 1992 benutte Titia de mogelijkheid, samen met Marijke Kloosterman, om een avond- deeltijdopleiding voor volwassenen te starten, in hetzelfde gebouw, aan de Graaf Florisweg in Gouda.
Dankzij het doorzettingsvermogen van deze pioniers groeide de opleiding. In 1994 werd het team versterkt met twee collega’s, Prisca Boonekamp en Christine Jetten.
De docenten ontwikkelden gezamenlijk programma’s, lesmateriaal en readers. De basis voor de opleiding SBB Gouda was gelegd.
Na de onderwijshervormingen stopte de dagopleiding voor jongeren en werd de deeltijd-avondopleiding uitgebreid naar deeltijd-dag en avondopleiding voor volwassenen.

Titia was een geweldige docent, humoristisch en oprecht geïnteresseerd in iedereen. Ze had oog voor iedere cursist. Haar verslaglegging van de gemaakte vorderingen, in een schoolschriftje, zal menig oud-cursist zich herinneren. Zo ook haar stokpaardje: ‘de goede houding achter de draaischijf’ en ‘het klauwtje’ om goed te centreren. Ze kon de theorie toegankelijk maken en ook haar uitleg over de verschillende  decoratietechnieken zal in menig geheugen zijn opgeslagen.

Na haar pensionering bleef Titia betrokken bij de opleiding. Zo was ze regelmatig examinator voor de beoordeling van draaiwerk en pakte voor een zieke collega voor langere tijd het werk weer op.
Ze was altijd bereid mee te denken over de ontwikkeling van de opleiding, inmiddels ‘De Nederlandse Keramiekopleiding’.
Meerdere oud-cursisten werden door haar geholpen bij het opstarten van hun eigen atelier en het ontwikkelen van hun eigen glazuren.

 Naast haar docentschap maakte Titia kwalitatief hoogwaardig gebruiksgoed.
Ingetogen van kleur, uitgewerkt tot in de perfectie: alles staat, past en functioneert.
In een toelichting bij een van haar exposities schreef ze: ” Voor al mijn werk geldt dat ik streef naar harmonie tussen vorm en afwerking.
De gebruikte glazuren zijn ontstaan door onafgebroken te experimenteren: een avontuur zonder einde….”.

Elk jaar organiseerde Titia  een tentoonstelling in haar eigen atelier, waar haar stoere tulpenvazen, haar robuuste gebruiksgoed en haar tere ingekleurde porseleinen kommen te bewonderen waren..

Titia is op 13 januari 2021, na een kort en heftig ziekbed overleden.

Contact

Stuur ons een mail dan nemen we z.s.m. contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt

Vul je zoekopdracht in.

Sluit
loading...